Op deze pagina vindt u de links naar de (digitale) jaarvergadering van De Nieuwe Ronde, tevens de agenda en alle bijbehorende stukken. 

Om 20.00 begint het locatiespecifieke deel:

1 – evaluatie teeltseizoen 2020 en vooruitblik seizoen 2021.

2 – financieel resultaat locaties

Dit is de link voor het deel van Pieter, Honingblokpad:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71539225261?pwd=L3YwUktCZDFlYytPTU16K3BFTnRDQT09

Meeting ID: 715 3922 5261
Passcode: ZBE0s8

En dit de link voor het deel van Klaas, Oude Diedenweg:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86365287751?pwd=eFJqTERPWWFiRGowV1huUmVQVXBhUT09

 

Meeting ID: 863 6528 7751

Passcode: DNR21

Om 20.45 begint het gezamenlijke deel:

De link voor deze vergadering vind je hier:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78815416767?pwd=ZHFhdU1HUmxvZ3JVSjdDdWUrd1pwZz09

Meeting ID: 788 1541 6767
Passcode: W7hP3k

3 – notulen ALV 2020

4 – mededelingen

5 – aankoop (oude) perceel Honingblokpad en toelichting mogelijkheden van financiering door leden.

6 – financiën vereniging, voorstel verlaging contributie van EUR 3,- naar EUR 1,- per jaar en benoeming kascommissie

7 – prijzen 2021

Het voorstel is, zoals gebruikelijk, de CBS-inflatiecorrectie voor consumentenprijzen (CPI) toe te passen op de abonnementen. Over 2020 was de CPI 1,3 %.  Daarnaast is het voorstel de voorgestelde EUR 2,- verlaging van de contributie ten goede te laten komen aan de tuinders. Al met al resulteert dit in een verhoging van EUR 205,- naar EUR 208,- voor 2021 voor beide locaties.

8 –  verkiezing bestuur

Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar

9 – verenigingsactiviteiten afgelopen jaar en komend jaar

10 – toekomst vereniging en bestemming tegoeden vereniging

11 – wat verder ter tafel komt

 

De punten 1 en 2 worden besproken aan de hand van het jaarverslag 2020, dat jullie kunnen vinden bij deze link: https://www.denieuweronde.nl/jaarverslag-oude-diedenweg-2020/.

https://www.denieuweronde.nl/jaarverslag-honingblokpad-2020/

De stukken van de vereniging voor punt 3, 6 en 10 zullen binnenkort te vinden bij deze links: https://www.denieuweronde.nl/notulen-alv-2020/https://www.denieuweronde.nl/voorstel-financien-vereniging/ en https://www.denieuweronde.nl/financieel-verslag-vereniging-2020/.