Jaarverslag 2020 De Nieuwe Ronde, locatie Honingblokpad

Je vindt in dit jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar en een overzicht van de financiën.

Ook op de akkers aan het Honingblokpad van De Nieuwe Ronde was 2020, in meerdere opzichten, een bijzonder jaar. Door het thuiswerken van veel leden en de vele restricties om van alles te ondernemen werd de tuin een ideale plek om te lunchen, picknicken, een boekje te lezen en om elkaar te ontmoeten. Vooral in het voorjaar, begin mei, was het opvallend druk op het land. Geholpen door het heerlijke weer zag ik zelden zoveel mensen zo vaak voorbijkomen.

Voor mij was het een heerlijk seizoen. De werkdruk (onkruid) was prima, er waren veel enthousiaste vrijwilligers en samen met Marjolein (ex stagiair die dit seizoen in loondienst werkte) zorgde dit voor veel hulp met het werk en een leuke werksfeer. Ik hoop dat jullie het ook zo hebben ervaren en uiteraard dat de oogst in goede smaak viel!

 

De gewassen:

Waar het in de maand mei altijd al lastig is om een voldoende ruim assortiment aan te bieden zorgde bovenstaande in combinatie met een vroege droogte voor een grote druk op de eerste gewassen. Het duurde, na constatering hiervan, even voordat deze balans hersteld was.

Gelukkig volgde groeizaam weer en met wat extra ruimte in een aantal teelten zorgde dit al snel voor voldoende aanbod. In de zomervakantie kwam een heftigere ‘dip’ dan anders, veel mensen vertrokken zodra het kon. Hier wordt rekening mee gehouden in het teeltplan, maar dit jaar was er bijvoorbeeld wel erg veel aanbod van sla en courgettes in de zomer.

Als ik de balans opmaak dan denk ik dat we een heel mooi seizoen hebben gehad. Het aanbod was, na de schaarste in mei, vrij ruim.
De komkommers deden het minder goed dan verwacht, waarschijnlijk door een combinatie van droogte en hitte op het verkeerde (groei)moment.
In de aardappels waren bizar veel coloradokevers te vinden, maar door een aantal meewerkavonden en een voorspoedige groei in het voorjaar was de oogst bovengemiddeld. Nog niet eerder werden er tot begin oktober aardappels geoogst, dit komt ook mede door een groter oppervlak dan andere jaren.
Het is wel een gewas waar ik me voor de toekomst zorgen over maak: de coloradokeverpopulatie groeit steeds harder, er dreigt een moment te komen dat de teelt van aardappels misschien beter (tijdelijk) gestaakt kan worden.

In de sperziebonen zag je duidelijk de invloed van het weer. De bonen houden niet van hitte en zo hadden we een prachtige eerste en derde lichting terwijl de tweede door hittestress slecht smaakte.
De wortels heb ik hard voor moeten werken, de kieming verliep slecht door de hele vroege periode van droogte. Uiteindelijk heeft het vele beregenen gewerkt en doordat ik, voor de zekerheid, ook wat extra wortels had gezaaid begin juni, was het aanbod uiteindelijk heel goed.

De aardbeien hebben het goed gedaan. Er is dit jaar een nieuw ras geplant, die hopelijk komend jaar wat meer spreiding (oogstweken) gaat geven.
Gewassen die het minder goed deden waren onder andere de koolraap in het najaar. Dit kwam doordat we heel matig gekiemd en ontwikkeld plantgoed ontvingen.
Voor de derde lichting koolrabi in het voorjaar was het echt te droog en heeft de beregening niet kunnen voorkomen dat vrijwel alle exemplaren scheurden door stress.

De peultjes kiemden slecht doordat de muizen op dit deel van de akker hun slag wisten te slaan, volgend jaar ga ik proberen ze te slim af te zijn door op de nieuwe akker te zaaien.
Doperwten en kapucijners zijn (op de nieuwe akker) goed gekiemd, redelijk ontwikkeld ondanks de droogte en het aanbod was goed. Al een aantal jaren achter elkaar is het oogstseizoen voor deze gewassen opvallend kort. Waarschijnlijk zijn de hoge temperaturen in de laatste weken van juni hiervoor verantwoordelijk.

Palmkool is steeds meer in trek, komend jaar wordt het aanbod iets verder uitgebreid.
Er is dit jaar een veld nieuwe rabarber aangeplant waar komend seizoen voor het eerst van kan worden geoogst.
Op een aantal kleine wijzigingen na ziet het er voor volgend jaar verder hetzelfde uit als dit jaar. Hopelijk groeit alles weer net zo goed als afgelopen seizoen!

 

Wat er verder ter tafel kwam/komt:

Dit was het eerste seizoen dat de leden van De Nieuwe Ronde moesten kiezen voor een oogstlocatie. Ook werd bij mij de hele nieuwe akker in gebruik genomen, waardoor het ledenaantal aan het Honingblokpad kon groeien. Voor mij zijn ‘de opsplitsing’ en de uitbreiding positief verlopen. ‘Oude’ leden waren volgens mij snel gewend aan de nieuwe situatie en de uitbreiding zorgde met het schaalvoordeel voor een betere verhouding tussen omzet en kosten. Ook het aanbod en de spreiding van het werk waren nog beter in balans.

 

Financiën

2020 was ook in financieel opzicht een goed jaar. Er waren geen onverwachte uitgaven en tegenvallers, de loonkosten voor Marjolein waren redelijk begroot en al met al zorgt dit voor een verdere verbetering van mijn (bruto) winst.

Onderaan het overzicht staat nog een beknopte toelichting op de posten, uiteraard ben ik bereid om vragen hierover te beantwoorden.

    Begroting Resultaat   Begroting
    2020 2020   2021
UITGAVEN          
1 zaden/mest/pootgoed 6500 7626   8000
2 brandstof machines en elektra 450 450   450
3 kantoor   850 1350   1350
4 klein materiaal 3250 2078   2250
5 transport   665 665   665
6 verzekering broodfonds 800 800   800
7 grond (rente+belasting+pacht) 2750 2899   2750
8 onderhoud machines 750 0   750
9 investeringen (afschrijving 5 jaar) 4500 4500   3500
10 bedrijfsverzekering (w.a.) 300 300   500
11 ingehuurde arbeid 9800 10383   11000
12 onvoorzien 1500 0   1000
           
totaal   32115 31051   33015
           
           
INKOMSTEN          
abonnementen/omzet 66000 68594   66000
losse verkoop / abo 2019 500 455   1245
lezingen, excursies 500 350   500
Subsidie   766 756   750
           
totaal   67766 70155   68495
           
           
WINST          
bruto   35651 39104   35480
    Totalen: Totalen:   Totalen:

 

 

De begroting voor 2021 lijkt op die van 2020, met wat aanpassingen aan de werkelijk betaalde bedragen in 2020. De post ‘ingehuurde arbeid’ is de grootste, mede afhankelijk van het weer zal dit komend jaar hopelijk eerder meevallen dan tegenvallen.

Toelichting:

 1. Zie specificatie in de tabel hieronder
 2. Diesel en benzine voor de machines, tevens elektra voor de beregeningspomp, het bedrag bleek opvallend nauwkeurig begroot!
 3. Kosten voor certificering Skal, boekhouder, kantoor etc. Deze post is iets ruimer dan begroot o.a. omdat de kosten van de boekhouder en Skal zijn gestegen.
 4. Zie specificatie hieronder
 5. Betreft een kilometervergoeding voor de bestelauto
 6. Verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 7. Zie specificatie hieronder
 8. Al het onderhoud heb ik dit jaar zelf kunnen doen
 9. Betreft afschrijving over een aantal aankopen van de laatste paar jaar, zoals een klepelmaaier, tractor, zitmaaier etc.
 10. Spreekt voor zich
 11. Zie specificatie hieronder. Komt iets boven begroting uit
 12. Niets onvoorziens dit jaar!

Specificatie:

1 zaden/mest/pootgoed     7 grond (rente+belasting+pacht)
Zaden 1273   Pacht ‘oude land’ 1806
Planten (rabarber/aardbeien) 941   Pacht stuk staatsbosbeheer 70
Pootgoed (aardappels/uien) 945   Rente nieuwe land 1023
Mest 1096     2899
Jongerius plantgoed 3371      
  7626   11 ingehuurde arbeid  
      maart 945
      april 2055
4 klein materiaal     mei 2145
Gronddoek en pinnen 880   juni 2228
Gereedschap 58   juli 1765
Veren pons 23   augustus 1245
Klein gereedschap 48     10383
beregening klein 115      
Maaimessen 120      
Olie 65      
Gatenmaker 100      
houten palen en hekhout 461      
Insectengaas 208      
  2078