Sinds de oprichting van de vereniging De Nieuwe Ronde is een klein deel (3 euro) van het abonnement bij de tuinders naar de vereniging gegaan als contributie. Oorspronkelijke doel was om als vereniging een buffer op te bouwen voor tijdelijke arbeids-ongeschiktheid van de tuinder(s) en om financiële mogelijkheden te hebben om activiteiten voor de leden te ondersteunen.

Deze buffer is de laatste paar jaren steeds verder gegroeid, waarbij de inkomsten ieder jaar (veel) groter bleken dan de uitgaven. Ondertussen hebben de tuinders evt. arbeidsongeschiktheid ook (deels) verzekerd en geven zij aan dit gereserveerde geld liever te gebruiken voor activiteiten van leden en/of investeringen op de tuin ten behoeve van eenieder.

Nu de leden ook hebben moeten kiezen voor een oogstlokatie kunnen we de opgebouwde buffer ‘virtueel’ verdelen. Op die manier vereenvoudigen we de afstemming en is er minder kans op scheve gezichten.

Het voorstel is daarom om:

  • De pot (ruim 16.000 euro) (virtueel) te verdelen onder de tuinders naar rato van de duur van tuinder zijn en het (historische) aantal leden. Tussen beide tuinders en bestuur is een rato overeen gekomen van 1 Pieter : 2,5 Klaas.
  • Besteding en bufferwensen voor arbeidsongeschiktheid worden individueel afgestemd tussen tuinders en bestuur. Uitgaven gaan altijd in overleg en met toestemming van het bestuur.
  • Het is niet gewenst om de pot weer opnieuw uit te bouwen als vereniging. Voorstel is om de jaarlijkse contributie te verlagen naar 1 euro. Dit zou voldoende moeten zijn om zaken/activiteiten te kunnen organiseren en financieren, met uiteraard de bestaande buffers nog achter de hand mocht de begroting te krap blijken.

 

Dit voorstel dienen wij als bestuur in op de ALV en is als zodanig ook te zien in de begroting van volgend 2021.