WEL OF NIET CERTIFICEREN?

De tuinders van de Nieuwe Ronde telen volgens de principes van de biologische landbouw. Dat is zo en dat blijft zo! Dit wordt momenteel naar de leden toe ‘gegarandeerd’ door een certificering via SKAL. De akkers van Klaas al ruim 20 jaar en de akker van Pieter ook sinds de start in 2011. Jonatan, de kandidaatteler aan de Dorskampweg lift mee op de bestaande certificering van zijn perceel.

Zo’n 7 jaar geleden is besloten om de beide certificaten van Klaas en Pieter samen te voegen. Omdat de inkoop grotendeels gezamenlijk verloopt en beide bedrijven onder dezelfde naam vrijwel hetzelfde doen leek dit een prima keuze. De kosten voor deelname aan SKAL zijn voor ons namelijk (in verhouding tot de omzet) best fors. Dit jaar werd tijdens de jaarlijkse inspectie duidelijk dat SKAL vindt dat de tuinen weer afzonderlijk getoetst moeten worden.

De vraag is nu of we met de certificering verder willen. Let wel: er wordt niet getornd aan de teeltwijze, het gaat alleen om het stempeltje. Wat zijn daarvoor de voors en tegens?

VOOR certificatie

-SKAL biedt een onafhankelijk toetsingskader
-We mogen de term ‘biologisch’ niet meer gebruiken als we er uit stappen, voor sommigen toch iets om trots op te zijn
-We kunnen geen biologische mest meer gebruiken (wij gebruiken nu vrijwel alleen nog compost, dus dat argument is beperkt van toepassing)
-Boeren ontvangen voor grond ‘toeslagrechten’ vanuit de EU. Ben je biologisch, dan is het jaarbedrag iets hoger en hoef je voor dit hogere bedrag weinig administratie uit te voeren
-Het collectief ondersteunen van de biologische sector is voor velen belangrijk
-SKAL geeft een kader en zorgt dat je niet/minder in de verleiding komt om grenzen op te zoeken
-Bij veranderingen in wet- en regelgeving staan we wellicht sterker met een keurmerk, dit ook in relatie tot de transitie van de landbouw

TEGEN certificatie

-SKAL is een grote, door Europese regels gestuurde, partij. Ze ziet toe op alle schakels uit de biologische keten. Iets dat bij De Nieuwe Ronde heel erg overzichtelijk is: onze keten bestaat uit de toeleveranciers de tuinder en de consument
-De kosten in de nieuwe situatie zijn ongeveer 800 euro voor Klaas en Jonatan en 1400 euro Pieter. Dat komt neer op zo’n 3,5 euro per persoon per jaar
-De controle van SKAL is niet waterdicht en uiteindelijk maken we als tuinder vooral veel eigen keuzes (die in 99% van de gevallen binnen de richtlijnen van SKAL passen)
– Zijn de voorbereidingen op de jaarlijkse controle en de bijbehorende administratie een nuttige tijdsbesteding?
– Sommige regels zorgen voor beslissingen die binnen de kaders van SKAL passen maar die aan de leden lastig uit te leggen zijn. Iets dat we nu ook niet doen
En soms worden we voor het blok gezet: Een voorbeeld is een levering die onverwacht niet aan de eisen van SKAL voldeed. Wat willen we dan? Voldoen aan regels of een pragmatische oplossing die prima uit te leggen is
-Bij De Nieuwe Ronde vertrouwen we elkaar, een onafhankelijke toetsing is niet nodig

Een ANDER toetsingskader?
Mocht er worden besloten om een of meerdere tuinen niet door SKAL te laten controleren, dan is het wenselijk om over een ander toetsingskader na te denken.
Een mogelijkheid zou zijn een toetsing door leden of collega tuinders.
Ook zouden eventuele bespreekpunten op de ledenvergadering op de agenda kunnen komen. Daarin speelt mee dat de Nieuwe Ronde sowieso opereert vanuit een basis van vertrouwen: we controleren niet hoeveel iemand oogst, we zetten geen hoge hekken om de tuin, de tuinders hebben de vrijheid voor eigen accenten in teeltplan en teeltwijze.