Het overzicht vind je hier.
Hieronder de toelichting:

Toelichting bij het financiële overzicht van:

de Vereniging ‘De Nieuwe Ronde’ (DNR) over 2020

 

Het penningmeesterschap van De Nieuwe Ronde werd begin mei door Leo Stroosnijder overgedragen aan Berend Aukema. Om praktische redenen werden de oude betaalrekening en de spaarrekening opgeheven en er werd op naam van De Nieuwe Ronde een nieuwe betaalrekening geopend. We sluiten 2020 af met een positief resultaat van 1.230 Euro.

 

INKOMSTEN

Iedereen die een groenteabonnement heeft is automatisch lid van de ‘Vereniging De Nieuwe Ronde’. De vaste inkomsten van de Vereniging DNR bestaan uit de contributie van de leden van 3 Euro per volwassene. De contributie wordt als onderdeel van het abonnement geïnd door de tuinders en na afloop van het boekjaar overgemaakt naar de vereniging. Over 2019 was dat een bedrag van 1428 Euro (476 leden).

 

UITGAVEN

De ALV werd op 5 februari gehouden in Onder de Linden en dat was dit jaar meteen de enige verenigingsactiviteit.

 

DE BALANS

Het vermogen per 1 januari 2021 (16.500 €) is ruim boven de 10.000 € uitgekomen, het streefsaldo voor calamiteiten zoals ziekte of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van één van de tuinders.

 

BEGROTING 2021

In 2013 heeft de ALV al goedkeuring gegeven voor een bijdrage (1.500 €) aan de bouw van een schuur voor Pieter. Pieter heeft nog steeds geen vergunning om een eenvoudige schuur te bouwen. Omdat het allemaal zo lang duurt hebben we die reserve in 2020 uit de begroting gehaald. Eventueel kan er tijdens een volgende ledenvergadering op worden teruggekomen.

Voor Verenigingsactiviteiten is ondanks de onzekerheden in verband met corona een gebruikelijk bedrag gereserveerd. Als er ideeën zijn voor een leuke Verenigingsactiviteit dan hoort het bestuur dat graag.

Een en ander leidt in 2021 tot een begroot resultaat van 380 Euro.

 

De kascommissie bestaande uit Klaas Bouwmeester en Daniël Schoenmaker heeft het financieel overzicht van 2020 bekeken en goedgekeurd. De kascommissie 2021 zal bestaan uit Daniël Schoenmaker en een door de ALV nieuw te benoemen lid.

 

 

Op naar een vruchtbaar en gezond 2021!

 

Berend Aukema, penningmeeste