Beste leden van De Nieuwe Ronde,

 

De afgelopen maanden zijn wij, het bestuur van De Nieuwe Ronde (DNR), samen met de tuinders Pieter en Klaas bezig geweest een Huishoudelijk Reglement voor de vereniging op te stellen.

 

Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

 

Om aan deze eis te voldoen hebben wij er voor gekozen om op dit moment een Huishoudelijk Reglement op te stellen en niet de statuten aan te passen, waarvoor ook een ALV benodigd is.

 

Hiervoor hebben wij, samen met de tuinders, documenten, regels en omgangsvormen verzameld van de laatste jaren en deze in het Huishoudelijk Reglement verwerkt. Via deze link vinden jullie dan ook versie 1.0 van ons Huishoudelijk Reglement ! Deze dient door de leden goedgekeurd te worden om aan de eisen van de WBTR te voldoen.

 

Conform art. 17 lid 2 van onze Statuten, kan dit schriftelijk afgehandeld worden en is het besluit van kracht wanneer minimaal 10% procent van de leden hun akkoord hebben gegeven.

 

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om het Huishoudelijk Reglement door te nemen en binnen twee weken middels het invullen dit formulier uw akkoord te geven.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur van vereniging De Nieuwe Ronde,

Arthur Coevert en Bas Holleboom