FAQ:
(wordt continue bijgewerkt aan de hand van binnengekomen vragen)

Waarom is er gekozen voor eigendom van het land in deze vorm?
Ik koop het land als persoon en de leden lenen het geld aan mij persoonlijk. Het is zowel juridisch als praktisch een voor de hand liggende optie om het zo te doen. Er zijn andere constructies denkbaar met gezamenlijke aankoop, bijvoorbeeld via een stichting of coöperatie, grondfondsen enz. Beheer en uitgifte van gronden aan een ondernemer is een vak apart, waar een rentmeester gewenst is. Veel voorbeelden van initiatieven om gezamenlijk grond te kopen geven na verloop van tijd problemen, vaak een spanningsveld tussen de ondernemer/boer en het bestuur van de stichtingen/coöperaties. Een tweede reden om het zo te doen is pensioenopbouw: het is ook goed voor mij om een pensioen op te bouwen, iets dat op deze manier kan.

Hoe zit het precies met een achtergestelde lening:
Bij een achtergestelde lening krijgt de lener pas zijn/haar geld terug nadat belastingdienst en banken als schuldeiser voorrang hebben gekregen. In dit geval heeft de grond een waarde die vast is gebleken en komt er (waarschijnlijk) geen bank kijken bij de financiering van de grond.

Hoe zit het bij overlijden van mij:
Alle bezittingen en schulden gaan dan over naar mijn wettelijke erfgenamen. Zij moeten de schuld dan afbetalen. Omdat schuld en grond tegen elkaar weg kunnen worden gestreept en de lening een vordering op de grond inhoudt, kan dit eigenlijk niet voor problemen zorgen.

Hoe zit het als ik ga scheiden:
Bij een scheiding worden ook (in dit geval) bezittingen en schulden verdeeld, waarbij de grond en de schulden ongeveer dezelfde waarde zullen hebben.

Wat gebeurt er als het streefbedrag niet wordt gehaald:
Na 9 april 2021 maak ik de balans op. Als het bedrag van 135.000 euro dan niet is gehaald ga ik ‘plan B’ in werking zetten. Allereerst zal ik in en rond Wageningen kijken of er meer particulieren (niet leden) zijn, die willen meehelpen. Een aantal mensen heeft ook al aangegeven om, als het bedrag net niet wordt gehaald, te zullen overwegen om het leenbedrag nog wat te verhogen. Lukt dat niet, dan heeft de Triodosbank aangegeven te willen meehelpen met financieren.

Als de financiering echt niet rondkomt, dan wordt de grond niet gekocht en krijgt iedereen uiteraard zijn/haar geld terug. Dat zal uiterlijk medio mei 2021 bekend zijn, maar waarschijnlijk al wel eerder.

Hoe zit het met de fiscus en leningen?
De fiscus vindt het prima als je geld uitleent, maar wil dan graag dat de lening opeisbaar is en dat je een marktconforme rente rekent. De fiscus geeft niet heel precies aan wat zij een marktconforme rente vindt. Als je geen marktconforme rente rekent, ziet de fiscus het verschil tussen de daadwerkelijke rente en de marktconforme rente als een schenking. Kortom: De fiscus ziet opeisbare leningen met een niet-marktconforme rente (wat dat ook moge zijn) als een schenking (verschil tussen marktconform en werkelijke rente = schenking). Over die schenking moet belasting worden betaald.
Voor die schenking geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.129,– per jaar per persoon/organisatie waar je aan schenkt.
Tenzij er echt grote bedragen worden geleend is dit niet van toepassing. Bij grotere bedragen wordt het daarom maatwerk en wordt hier rekening mee gehouden.

Hoe verwerk ik de lening in mijn belastingaangifte (vermogensrendementsheffing)
De hoofdsom van de lening, dus bijvoorbeeld € 1.000, blijft gewoon jouw eigendom. Je telt het dus nog steeds op bij je eigen vermogen. Hierover betaal je misschien vermogensrendementsheffing. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst voor meer informatie:

Klik hier voor precieze berekeningen op de website van de belastingdienst.