Tuinbericht

Week 8

nieuw deze week

  • Op dit moment is er niets te oogsten

Afgelopen vrijdag was de winterborrel met de ALV. Het was een gezellige en geslaagde avond.

Alles wat er is besproken is terug te lezen in de notulen: notulen_alv-2018