Beste leden van De Nieuwe Ronde en overige geïnteresseerden,

Per 2021 moet de pacht van het ‘oude’ perceel grond van De Nieuwe Ronde aan het Honingblokpad worden verlengd.
Met de huidige eigenaren is de optie verkend om de pacht om te zetten in koop. Inmiddels kunnen alle partijen zich vinden in de voorwaarden en is de laatste horde die genomen moet worden de financiering.

Uw bijdrage als leden en geïnteresseerden is nodig om de aankoop van deze grond te financieren. Door middel van een lening of donatie draagt u bij aan duurzame landbouw op de Wageningse Eng en helpt u om de toekomst van De Nieuwe Ronde zeker te stellen.

Doet u mee?

Waarom de grond kopen? Voor de continuïteit van jullie groenten en voor mijn pensioen.
De Nieuwe Ronde pacht nu (deels) gronden met een tijdelijk pachtcontract aan het Honingblokpad. Daarmee is de continuïteit van mijn bedrijf – en daarmee van jullie groente –  onzeker. Met de aankoop van deze grond kan ik de bedrijfsactiviteiten voor de Nieuwe Ronde zeker stellen.

Daarnaast moet ik als zelfstandige zelf zorgen voor mijn pensioen. Veel boeren en tuinders doen dat door vermogen op te bouwen. Door de grond nu te kopen met leningen van leden, en de leningen op termijn volledig af te lossen, wordt een spaarpot opgebouwd voor later. Zo slaan we twee vliegen in één klap: De Nieuwe Ronde heeft zekerheid over grond en ik bouw een pensioen op.

Wat is er nodig?
Voor de aankoop van de grond is in totaal ongeveer 135.000 euro nodig. De aankoop wordt bij voorkeur niet bij een bank gefinancierd, in plaats daarvan leen ik het benodigde bedrag van de leden: direct, betrokken en belanghebbend. Uiterlijk 9 april 2021 maken we de balans op of er via deze weg voldoende financiering is gevonden.

Hoe meedoen? Samen de toekomst van De Nieuwe Ronde versterken.
Met de aankoop van deze grond vergroten we het duurzaam beteelde landbouwareaal op de Wageningse Eng, een gebied waar van oudsher kleinschalige landbouw het landschap bepaalt.

Hoe? U kunt meedoen door geld te lenen, waarna alle gezamenlijke leningen gebruikt worden voor de grondaankoop. U sluit met mij een leenovereenkomst af, meedoen kan vanaf 250 euro.

De aankoop van deze grond betreft geen speculatie. Financieren van deze grond heeft een zeer beperkt risico omdat er sprake is van een onderpand, namelijk de grond. Maar er blijft natuurlijk een risico, dus leen alleen geld uit dat u echt (tijdelijk) kunt missen. Overigens: donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom!

De looptijd van de lening is 15 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging bij wederzijdse instemming. De lening is tussentijds opeisbaar door de lener, met een termijn van 3 maanden tot uitbetaling. Voor bedragen onder de 1000 euro krijgt u als lener geen rente. Bij bedragen vanaf 1000 euro kunt zelf een rentepercentage kiezen: tussen de 0 en 2 %. Bij overschrijding van het streefbedrag krijgen de leenbedragen met de laagste rente voorrang. Uiteraard zijn grotere leenbedragen ook zeer welkom. Hiervoor is het mogelijk een maatwerk afspraak te maken, dit kan vanaf 20.000 euro.

Meer informatie?
Alle informatie over de grondaankoop staat in deze brief en op www.denieuweronde.nl bij ‘grondaankoop’. Daar is ook de leenovereenkomst te downloaden en staan antwoorden op binnengekomen vragen. (Door op het kopje grondaankoop te gaan staan komen deze opties tevoorschijn uit het dropdown menu) Heeft u nog aanvullende vragen? Stel ze dan via pieter@denieuweronde.nl of bel op 06-24 28 28 21.