ALV “De Nieuwe Ronde” 5 februari 2020

Café “Onder de Linden” te Wageningen

 

Aanwezig: de tuinders, bestuur (-1) en ca 65 leden.

 

 1. Opening

Door Arthur, de agenda is doorgenomen.

 

 1. Mededelingen
 • Huishoudelijke mededelingen
 • Geen punten vanuit de vergadering van de leden
 • De tuinders hebben vandaag bericht gekregen dat de gehele beschikbare voorraad biologische Frieslander (vroege aardappelen) is afgekeurd in Nederland. Door de integrale afspraken in Nederland ten aanzien van het robuuster maken van de biologische aardappelteelt zijn er daardoor geen vroege rassen voor 2020 beschikbaar. Er worden drie opties gegeven om hier mee op te gaan:
  • Een alternatieve (vroege) soort “Twister”. Die wordt gekenmerkt als: “niet lekker”;
  • Regulier pootgoed in de hoop dat EKO daar mee akkoord gaat (wat dus niet zeker is);
  • Poten van een alternatieve biologische middel vroege aardappel.

De vergadering spreekt uit dat ze persé een lekkere biologische aardappel wil. Dan maar een middel vroege.

Er wordt ook geopperd een klein deel “Twister” te poten voor de echte vroege liefhebbers.

 

 1. Notulen 2019

Geen opmerkingen vanuit de vergadering. De notulen zijn daarmee goedgekeurd.

 

 1. Evaluatie teeltseizoen 2019 en vooruitblik 2020

Het jaarverslag 2019 wordt met de vergadering doorgenomen.

 • Klaas licht het verslag toe met Pieter op de achtergrond. Voor 202 staan er geen grote veranderingen qua teelt op de rol.
 • Er worden vragen beantwoord uit het publiek o.a.
  • Nog staand gewas wordt binnenkort ondergeploegd. Dit wordt zonde van het gewas gevonden. Maar als de mest komt moet deze integraal worden ondergewerkt en kan er niet om gewassen heen worden gegaan (winterpostelein).
  • Kunnen er meerdere rassen aardbeien worden gepland? Spreiding van de oogst: . Huidige keus heeft te maken met de vruchtzekerheid.
  • Witte vlieg in boerenkool: is een erkend probleem waar nog geen oplossing voor is.
  • Bimi/Broccolini experiment is goed geoogst en wordt gecontinueerd.
  • Kan er meer Koolrabi komen?

 

 1. Financiën

Afrekening van de vereniging is door de kascommissie goedgekeurd.

De penningmeester is van zijn taak ontslagen.

 

De kascommissie wordt bedankt.

Mark van Wesemael neemt afscheid.

Klaas Bouwmeester zal ook komend jaar deelnemen.

Vanuit de vergadering meld Daniel Schoenmaker meld zich voor het volgend jaar.

 

Opmerkingen:

 • Er is veel geld beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Mensen met een plan kunnen zich melden bij het bestuur.
 • Schuur van Pieter is van de begroting gehaald.
 • Filmavonden waren een succes: heeft er iemand een suggestie voor een nieuwe film??

 

Afrekening van de tuinders worden toegelicht, er zijn geen aanvullende vragen voor hen vanuit de vergadering.

 

 1. Prijzen 2020

Prijscorrectie conform inflatie CBS 2,6% wordt door de vergadering goedgekeurd

 

Prijs 2020 wordt 205,- euro per persoon (volwassene)

Inclusief 9% BTW en contributie voor de vereniging.

 

 1. Verkiezing bestuursleden

De huidige bestuursleden Arthur Coevert, Bas Holleboom en Kenneth Veira stellen zich herkiesbaar. De penningmeester Leo Strosnijder legt de rekenmachine neer en stelt zich niet herkiesbaar.

 

Er zijn geen aanmeldingen. Vanuit de vergadering melden zich:

Berend Aukema voor penningmeester

Pauline Saltet

Henk Tolman (nagekomen aanmelding)

Voor de eerstvolgende bestuursvergadering (evaluatie ALV) zullen zij worden uitgenodigd.

 

 1. Locatiekeuze

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van presentatie (bijlage).

Vragen uit de vergadering worden beantwoord. Aanvullend op presentatie:

 • Wat gaat er met verenigingsactiviteiten gebeuren, zoals het aardbeien feest?

Deze worden gehouden op één van de percelen, voor iedereen.

 • Zijn er achter de gordijnen nog uitbreidingsplannen?

Er komt geen extra teler of een nieuwe locatie. Wel zal er eventueel ondersteunend personeel worden aangenomen.

Groei van de vereniging is op dit moment enkel gebaseerd op de huidige locatie van Pieter aan het Honingblokpad.

 

 1. Toekomst van de vereniging

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van presentatie (bijlage).

 

Er is een serieuze vraag vanuit de vergadering om meer uitleg te krijgen over hoe en wat en waarom er op een bepaalde manier wordt geteeld, keuzes voor gewassen worden gemaakt enzovoorts.

Dus meer en dieper ingaan op de theorie van de teelt dan alleen het oogstnieuws en het introductierondje.

 

Volgens de telers is deze introductie er al en wordt deze aan de stagiaires gegeven.

Voor 202 zal dit als activiteit kunnen worden georganiseerd.

 

 1. Wat verder ter tafel komt
 • Nu staat er in het oogstnieuws hoe je iets oogst. Kunnen er ook instructievideo’s op de website komen? Ook DNR moet met de tijd meegaan.
 • Kippen: onder voorbehoud worden deze een jaar overgeslagen. Dit in verband met drukte en verantwoordelijkheden 7 dagen per week.
 • Andere pompoenrassen, meer groene, spaghetti pompoen.
 • Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om bij “over” aanbod (courgettes bv) deze te kunnen leveren aan de voedselbank of een ander alternatief. Bestuur zal dit bespreken en er iets voor opzetten.

 

 

 

Bas Holleboom 10 februari 2020

 

 

 

 

 

Bijlage presentatie ALV punten 8 Locatiekeuze en 9 Toekomst vereniging

 

 1. Locatiekeuze

 

Huidige situatie om meerdere redenen niet wenselijk om te handhaven. Hoofdredenen:

– Behoefte Klaas aan kleinere groep oogsters, meer persoonlijk.

– Samenwerking dwingt nu tot rekening houden met elkaar en beide tuinders hebben behoefte aan meer onafhankelijkheid

– Huidige situatie staat verdere groei in de weg

– Bijkomend voordeel van opsplitsten oogsters is mogelijkheid tot verdere groei.

 

 • We blijven beide onder de naam De Nieuwe Ronde groente verbouwen
 • Website blijft grotendeels gelijk. Nieuwe leden kiezen bij aanmelden
 • Tuinders worden financieel onafhankelijk, leden ontvangen rekening van de akkers waar ze lid zijn
 • Samenwerking tuinders achter de schermen grotendeels gelijk
 • Oogstnieuws wordt door tuinders zelf opgesteld en alleen verstuurd naar eigen leden met alleen de informatie over de akker waar je oogst. Oogstlijsten zijn niet langer op de website zichtbaar

 

Wat kunt u verwachten:

 • Aanbod op beide akkers voorlopig zoveel mogelijk gelijk
 • Prijzen voor abonnementen voorlopig gelijk

 

 • Binnenkort de vraag om te kiezen, met 5 opties:

 

 • Sterke voorkeur akker Klaas of Pieter
 • Lichte voorkeur akker Klaas of Pieter
 • Neutraal

 

Sterke voorkeur:           Keuze geeft hopelijk een grote kans op plaatsing

Lichte voorkeur:            Ook deze keuze geeft hopelijk redelijke kans op plaatsing, optie om te schuiven indien nodig

Neutraal:                      Wij kiezen voor je!

 

 • Makkelijke richtlijn: kies voor de akker waar je het merendeel van de tijd oogst.
 • Niet mogelijk om op 1 adres abonnementen op beide akkers af te sluiten
 • Bij ongelijke verdeling vullen mensen van de wachtlijst een eventueel tekort aan.

 

 

 1. Toekomstvereniging:

Werken de tuinders samen met het bestuur de komende maanden uit, onderwerpen:

Gezamenlijke activiteiten

Consequenties financieel

Voor- en nadelen 1 vereniging.