Klaas en Pieter waren onlangs te zien in het KRO programma Binnenstebuiten Via onderstaande link kunt u de aflevering bekijken:

http://www.kro-ncrv.nl/binnenstebuiten/seizoenen/2015/30-141587-08-10-2015/290-105027-biologisch-boeren-in-de-gezamenlijke-moestuin

Hierbij presenteert De Nieuwe Ronde het jaarverslag van 2012.

Dit verslag is door Vereniging en Producent samen opgesteld teneinde inzicht te geven en verantwoording af te leggen over het jaar 2012.

Met vriendelijke groeten,

Klaas, Pieter en het bestuur van De Nieuwe Ronde.

Van de bestuurstafel: De algemene ledenvergadering 2012


Op 30 maart is de algemene ledenvergardering van de vereniging De Nieuwe Ronde gehouden. Er waren ca. 25 leden met naderhand een gezellige borrel in ’t Punt na het officiële deel. Klaas en Pieter deden verslag van het oogstjaar 2012 en vertelden over hun plannen voor 2013. De kascommissie heeft de financiële verantwoording over 2012 goedgekeurd. Er is een nieuw (lager) tarief voor jeugd tussen 12 en 18 jaar en we hebben afscheid genomen (met bloemen en een kookboek) van Egbert Lantinga als voorzitter. Er is een nieuw bestuur gekozen en in de eerste bestuursvergadering op 11 april zijn de taken voor 2013 verdeeld:

- Leo Stroosnijder combineert penningmeester met voorzitter.
- Bas Holleboom is secretaris. 
- Vincent Markiet webmaster 
- Arthur Coevert gaat over de PR en de ledenwerving. 
- Het nieuwe bestuurslid Jorita van Valkenhoef is multi-inzetbaar.

Het strategisch plan voor 2012-2013, zoals besproken op de laatste ledenvergadering, is nu online. Deze is te vinden onder het kopje vereniging in het hoofdmenu.

Meer artikelen...

  1. ALV 2012 + Jaarverslag 2011